Yulius Tibalilatu Nama :

Yulius Tibalilatu

NIP : 196106251985031003
Tempat Lahir : Laturake
Tanggal Lahir : 25 Juni 1961
Pangkat Golongan : IIIa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Masohi
Riwayat Pendidikan SD : 1975
    SMP : 1979
  SMA : 1994
Riwayat Pekerjaan    
  Status : Menikah
  H o b i : Bercocok Tanam
  Moto : Jangan jemu mendaki kalau mau ke puncak cita
  Data Keluarga : 6 Orang
  Suami/Istri : Weldhamina Kuahaty, SPd
  Anak 1. Maria Kuahaty, SH
    2. Hermalina Tibalilatu
    3. Fransina Tibalilatu
    4. Cristina Tibalilatu
    5. Antonia Tibalilatu

  George W. Tetelepta Nama :

GEORGEWHITE W. TETELEPTA

NIP : 197108212006041002
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Pangkat Golongan :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Masohi
Riwayat Pendidikan SD :
    SMP :
  SMA :
Riwayat Pekerjaan    
  Status : Menikah
  H o b i : Bercocok Tanam
  Moto : Jangan jemu mendaki kalau mau ke puncak cita
  Data Keluarga : 6 Orang
  Suami/Istri :
  Anak 1.
    2.
    3.
    4.
    5.

 

  Frasn I. salaka Nama :

Frans I. Salaka

NIP : 197601012001121004
Tempat Lahir : Kariu
Tanggal Lahir : 01 Januari 1976
Pangkat Golongan : II/d
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Masohi
Riwayat Pendidikan SD : 1988
    SMP : 1991
  SMA : 1994
Riwayat Pekerjaan    
  Status : Menikah
  H o b i : Badminton
  Moto : Sukses
  Data Keluarga : 6 Orang
  Suami/Istri : Ivone Marangkey, SPd
  Anak 1. Marsya G. Salaka
    2. Rivesto M. Salaka
    3. Jean M. Salaka