PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                  
        NAMA   :   WANTI, S.Kom                                                                                                 
 NIP   :   198409192009122006  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                  :   Ambon, 19 September 1984           
 JENIS KELAMIN   :   Perempuan  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   III/c  
 JABATAN   :   Staf Kepaniteraan Perdata  
 AGAMA   :   Islam  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri  Tahun 1997  
                       2.   SMP Negeri  Tahun 1999  
                       3.   SMA Negeri  Tahun 2002  
                       4.   S1 Stimik Dipanegara Makassar Tahun 2008  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2010 - 2011  
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2011 - 2012  
                       3.   Staf Pidana PN.Masohi Tahun 2012 - 2019  
                       4.   Staf Perdata PN.Masohi Tahun 2019 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Nonton  
MOTTO                 :    Do The Best In Lets Allah Decide Whats The Best For You  
DATA KELUARGA                 :    Suami/Anak  
     -  SUAMI
                :    Zulfikar Latukau, SH  
     -  ANAK                 :    1.   Aqhsa Bukhari Latukau  
                       2.  Mirza Adha Latuakau  
       
       

 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                  
   NAMA                     :   YUNUS, S.Kom                                                                                             
 NIP   :   198103052009121004  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                 :   Tambuha, 03 Mei 1981  
 JENIS KELAMIN   :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   III/c  
 JABATAN   :   Staf Perencanaan IT, dan Pelaporan  
 AGAMA   :   Islam  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri Tambuha Tahun 1994  
                       2.   SMP As'adiyah Sengkang Tahun 1997  
                       3.   SMK Nasional Makassar Tahun 2000  
                       4.   S1 Univ. Satria Makassar Tahun 2007  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2010 - 2011  
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2010 - 2012  
                       3.   Staf Hukum PN.Masohi Tahun 2012 - 2013  
                       4.   Staf Keuangan PN.Masohi Tahun 2013 - 2015  
                       5.   Staf Umum dan Keuangan Tahun 2015 - 2017  
                       6.   Staf Perencanaan IT, dan Pelaporan Tahun 2017 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Olah raga   
MOTTO                 :    -  
DATA KELUARGA                 :    Istri/Anak  
     -  ISTRI                  :    Asmaul Husna  
     -  ANAK                 :    1.   Muh.Nubaid Ubaidillah  
       
    

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                   
   NAMA     :   SARTI MADUPA, SH                                                                                     
 NIP    :   197611252009122003  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                :   Kendari, 25 November 1976  
 JENIS KELAMIN   :   Perempuan  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   III/a  
 JABATAN   :   Staf Umum dan Keuangan  
 AGAMA   :   Islam  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                 
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri Tahun 1989  
                       2.   SMP Negeri Tahun 1992  
                       3.   SMA Negeri Tahun 1995  
                       4.   S1 Univ. Darussalam Ambon Tahun 2014  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2010 - 2011  
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2010 - 2011  
                       3.   Staf Hukum PN.Masohi Tahun 2011 - 2013  
                       4.   Staf Keuangan PN.Masohi Tahun 2013 - 2015  
                       5.   Staf Umum dan Keuangan Tahun 2015 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Olahraga  
MOTTO                 :    Cara Terbaik Menghukum Orang Yang Telah Melakukan Kesalahan Terhadap Kita Adalah Berbuat   
                       Baik Kepadanya  
DATA KELUARGA                 :    Suami/Anak  
     -  SUAMI
                :    Muh.Thahir Tualeka  
     -  ANAK                 :    1.   Marwa Sadila Tauleka  
                       2.   Naura Rayani Tualeka  
                       3.   Rafaul Wahid Tualeka  
       
       

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                     
         NAMA   :   DEWI HANDAYANI TABALEKU, SH                                                                      
 NIP   :   198504202009122003  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                    :   Ambon, 20 April 1985  
 JENIS KELAMIN   :   Perempuan  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   III/a  
 JABATAN   :   Staf Umum dan Keuangan  
 AGAMA   :   Kristen Protestan  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri 82 Ambon Tahun 1996  
                       2.   SMP Negeri 17 Ambon Tahun 2000  
                       3.   SMA Negeri 1 Ambon Tahun 2003  
                       4.   S1 Univ. Darussalam Ambon Tahun 2014  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2010 - 2011  
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2010 - 2015  
                       3.   Staf Umum dan Keuangan PN.Masohi Tahun 2015 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Olah raga  
MOTTO                 :    -  
DATA KELUARGA                 :    Suami/Anak  
     -  SUAMI
                :    Tobias Marsen Lerrech  
     -  ANAK                 :    1.   Joy Gadiel Betlehem Lerrech  
                       
       
       
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                     
         NAMA   :   PRIYO BASUKI, SH                                                                                          
 NIP   :     
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                    :     
 JENIS KELAMIN   :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   II/c  
 JABATAN   :   Staf Umum dan Keuangan  
 AGAMA   :   Islam  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri   
                       2.   SMP Negeri   
                       3.   SMA Negeri   
                       4.   D3   
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2013 - 2014  
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2014 - Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Olah raga  
MOTTO                 :    -  
DATA KELUARGA                 :    Istri/Anak  
     -  ISTRI
                :      
     -  ANAK                 :    1.     
                       2.  
       
       
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                     
       NAMA :   EKO SETIAWAN MOKODOMPIT                                                                       
 NIP :   198507202014051002  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR               :   Gogagoman, 20 Juli 1985  
 JENIS KELAMIN :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG :   II/a  
 JABATAN :   Staf Umum dan Keuangan  
 AGAMA :   Islam  
 ALAMAT :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                   
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri 1 Kotamobagu Tahun 1997  
                       2.   SMP Negeri 1 Kotamobagu Tahun 2000  
                       3.   SMK Negeri 1 Kotamobagu Tahun 2003  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   Staf Honorer Tahun 2005 - 2014  
                       2.   CPNS PN.Masohi Tahun 2014 - 2015  
                       3.   Staf Kepaniteraan PN.Masohi Tahun 2014 - 2015  
                       4.   Staf Umum dan Keuangan PN.Masohi Tahun 2015 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Olah raga  
MOTTO                 :    Pele Putus Malintang Pata  
DATA KELUARGA                 :    Istri/Anak  
     -  ISTRI
                :    Rini Widyasari Sukardi  
     -  ANAK                 :    1.   Ikhsan M.A. Mokodompit  
                       2.   Fajar Maulana Mokodompit  
                       3.   Shakira Malika Mokodompit  
       
       

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                    
   NAMA    :   KURNIA                                                                                                          
 NIP   :   197712102014052001  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                 :   Batu Gong, 10 Desember 1977  
 JENIS KELAMIN   :   Perempuan  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   II/a  
 JABATAN   :   Staf Kepegawaian dan Ortala  
 AGAMA   :   Islam  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri  Tahun 1991  
                       2.   SMP Negeri  Tahun 1994  
                       3.   SMA Negeri  Tahun 1997  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   Staf Honorer Tahun 2003 - 2014  
                       2.   CPNS PN.Masohi Tahun 2014 - 2015  
                       3.   Staf Kepegawaian dan Ortala PN.Masohi Tahun 2015 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Dengar Musik  
MOTTO                 :    Belajar Untuk Menjadi Diri Sendiri  
DATA KELUARGA                 :    Suami/Anak  
     -  SUAMI
                :    Hasan Hamja  
     -  ANAK                 :    1.   King Manan Hamja  
       
       

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                    
        NAMA  :   ADITYA S. OJANA, SH                                                                                        
 NIP  :   198906022012121001  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                  :   Manado, 02 Juni 1989  
 JENIS KELAMIN  :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG  :   III/b  
 JABATAN  :   Staf Kepaniteraan Pidana  
 AGAMA  :   Islam  
 ALAMAT  :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri Sidokumpul 1 Sidoarjo Tahun 1994  
                       2.   SMP Negeri 3 Sidoarjo Tahun 2003  
                       3.   SMA Negeri  Banja Baru Tahun 2012  
                       4.   S1 UnLam BJM Tahun 2010  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2012   
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2012 - 2013  
                       3.   Staf Pidana PN.Masohi Tahun 2013 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Berenang  
MOTTO                 :    Vini, Vidi, Vici  
DATA KELUARGA                 :    Istri/Anak  
     -  ISTRI
                :    Lina Marlina  
     -  ANAK                 :    1.   Kenzie Arga Perdana Aditya  
       
       

 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                    
         NAMA  :   PATRESYA RADJAWANE, SH                                                                               
 NIP  :   199007062014032005  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                   :   Ambon, 06 Juli 1990  
 JENIS KELAMIN  :   Perempuan  
 PANGKAT/GOL. RUANG  :   III/a  
 JABATAN  :   Staf Kepaniteraa Pidana  
 AGAMA  :   Kristen Protestan  
 ALAMAT  :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri Tahun   
                       2.   SMP Negeri Tahun   
                       3.   SMA Negeri Tahun  
                       4.   S1 Univ.  Tahun   
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2012 - 2013  
                       2.   Staf Umum PN.Masohi Tahun 2013  
                       3.   Staf Pidana PN.Masohi Tahun 2013 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Nonton  
MOTTO                 :    Do The Best In Lets Allah Decide Whats The Best For You  
DATA KELUARGA                 :    Suami/Anak  
     -  SUAMI
                :    Dovy Luhukay, SE  
     -  ANAK                 :    1.   Amberly Azayaka Luhukay  
       
       

‚Äč

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                     
   NAMA   :   ELIAS RUPISIAY, Amd.                                                                                    
 NIP   :   198004172009041004  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                   :   Werwaru, 17 April 1980  
 JENIS KELAMIN   :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   III/a  
 JABATAN   :   Staf Kepaniteraa Hukum  
 AGAMA   :   Kristen Protestan  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri Tahun 1992  
                       2.   SMP Negeri Tahun 1995  
                       3.   SMA Negeri Tahun 1998  
                       4.   D3 Tahun 2007  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Masohi Tahun 2009 - 2010  
                       2.   Staf Keuangan PN.Masohi Tahun 2010 - 2013  
                       3.   Staf Perdata PN.Masohi Tahun 2013 - 2019  
                       4.   Staf Hukum PN.Masohi Tahun 2019 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Membaca  
MOTTO                 :    Membaca adalah Bagian Dari Kesuksesan  
DATA KELUARGA                 :    Istri/Anak  
     -  ISTRI
                :    Hartati Manopo  
     -  ANAK                 :    1.   
       
       

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                    
   NAMA   :   YOSEF F. LALIHATU.                                                                                       
 NIP   :   197909052009121001  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                    :   Maluku, 05 September 1979  
 JENIS KELAMIN   :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   II/b  
 JABATAN   :   Staf Kepaniteraa Pidana  
 AGAMA   :   Kristen Protestan  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
RIWAYAT PENDIDIKAN                 :    1.   SD Negeri Tahun 1992  
                       2.   SMP Negeri Tahun 1995  
                       3.   SMA Negeri Tahun 1998  
RIWAYAT PEKERJAAN                 :    1.   CPNS PN.Saumlaki Tahun 2010 - 2011  
                       2.   Staf Umum PN.Saumlaki Tahun 2010 - 2015  
                       3.   Staf Hukum PN.Masohi Tahun 2015 - 2019  
                       4.   Staf Pidana PN.Masohi Tahun 2019 - Sampai Sekarang  
STATUS                 :    Menikah  
HOBI                  :    Membaca  
MOTTO                 :    Kegagalan Adalah Kesuksesan Yang Tertunda  
DATA KELUARGA                 :    Istri/Anak  
     -  ISTRI
                :    
     -  ANAK                 :