KEPANITERAAN MUDA PIDANA

 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                  PANMUD PIDANA                                                                                                                
 NAMA                :   ADRIANUS SAIMIMA, SH                                                                      
 NIP   :   198004042001121005  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                          :   Ambon, 04 Maret 1980  
 JENIS KELAMIN   :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   Penata Muda Tk.1 (III/b)  
 JABATAN   :   Panmud Pidana  
 AGAMA   :   Kristen Protestan  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                 
 URAIAN TUGAS  : 1. Melaksanakan tugas-tugas pidana  
 

   2. Mengontrol pemberian tugas kepada para staf pidana

 
     3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung  
    

                                                                                              PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                    
         NAMA  :   PATRESYA RADJAWANE, SH                                                                               
 NIP  :   199007062014032005  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                   :   Ambon, 06 Juli 1990  
 JENIS KELAMIN  :   Perempuan  
 PANGKAT/GOL. RUANG  :   III/a  
 JABATAN  :   Staf Kepaniteraa Pidana  
 AGAMA  :   Kristen Protestan  
 ALAMAT  :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                      
 URAIAN TUGAS  1. Pendaftaran berkas perkara pidana biasa ( dewasa/anak )  
   2. Penanganan berkas perkara pidana biasa ( dewasa/anak )  
   3. Pendaftaran anak korban  
   4. Pendaftaran barang bukti  
   5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung  
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                PROFIL STAF PELAKSANA                                                                                                    
   NAMA   :   YOSEF F. LALIHATU.                                                                                       
 NIP   :   197909052009121001  
 TEMPAT/TANGGAL LAHIR                    :   Maluku, 05 September 1979  
 JENIS KELAMIN   :   Laki - Laki  
 PANGKAT/GOL. RUANG   :   II/b  
 JABATAN   :   Staf Kepaniteraa Pidana  
 AGAMA   :   Kristen Protestan  
 ALAMAT   :   Masohi  
                                                                                                                                                                                                                                                  
 URAIAN TUGAS : 1. Menangani penerimaan dan pendaftaran perkara pidana cepat  
    2. Menangani berkas perkara pidana cepat  
    3. Menangani penerimaan dan pendaftaran perkara pidana cepat  
    4. Menangani berkas perkara pidana singkat  
    5. Mengelola perkara pidana PK  
    6. Mengelola perkara pidana Praperadilan  
    7. Mengelola perkara pidana Grasi  
    8. Menangani permohona izin/persetujuan penyitaan dan penggeledahan  
    9. Menangani perpanjangan penahanan pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP dan pasal 25 ayat (2) KUHAP  
  10. Menangani permohonan diversi dari penyidik/jaksa  
  11. Menangani izin besuk  
  12. Membuat laporan bulanan  
  13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung